Hondenschool

                   Genieten samen met je hond  Drunen

  hondentrainer /voedingsdeskundige puppycursus     privéles     speuren  gedragstherapie  

Karen Mulder

Mijn aantrekkingskracht tot honden was op erg jonge leeftijd al sterk aanwezig.
Zoals zoveel kinderen groeide ik op met een huishond.
Als peuter was Kazan, de Duitse Herder,mijn schaduw & oppas.
Ik voelde me overal veilig, zolang hij maar bij me was.
Dat gaf mijn moeder een rustgevend gevoel. Want waar Kazan was, was Karen.
Tijdens vakanties maakte ik als kind foto’s die niet echt een succes voor het familie-album waren,
er stonden namelijk altijd dieren op….
Ondanks mijn grote liefde voor honden ben ik niet met honden gaan werken.
Dit ben ik pas later gaan doen. Ik kreeg namelijk de kans om de opleiding Gedragstherapeut voor
honden te gaan volgen. Een kans die ik met beide handen heb aangegrepen.
Ieder mens is uniek, maar iedere hond ook.
Natuurlijk wil iedere hondeneigenaar een gehoorzame hond.
Maar gehoorzaamheid ontstaat niet alleen door het aanleren van enkel commando’s
zoals zit, lig, hier of plaats.
De basis van gehoorzaamheid is de binding tussen de hond en zijn baas.
Mijn persoonlijke doel is om dit in de lessen zo goed mogelijk over te brengen.

 Wat leuk een pup in huis!

 Een pup die net uit het vertrouwde nestje komt. En nu bij jou een eigen plekje      heeft gekregen. Dat is een hele stap. Voor de pup. Een voor jou.
Geniet van deze heerlijke eerste tijd om samen aan elkaar te wennen. Snuffel lekker eens een week of wat aan elkaar. En als jullie dan klaar zijn om te ontdekken hoe je zoveel mogelijk van elkaar kunt gaan genieten,
dan begeleid ik jullie graag met een puppycursus. Een cursus waarin jullie beiden leren en samen zo een mooie start maken
Wat kun je verwachten?
Jij en je hond gaan een onderlinge band van vertrouwen en begrip opbouwen. Op een positieve manier. Je gaat een wederzijdse taal ontwikkelen om te communiceren.
Je begint met een aantal basis begrippen gericht op:
• het krijgen van de aandacht van de hond
• basiscommando’s zoals zitten en liggen
• het socialiseren met mensen
• het omgaan met andere honden
• balans en coördinatie
• spelen en lol trappen
• wandelen zonder trekken
• en een klein beetje neus en snuffelwerk
Er komen dus al meteen veel elementen aan bod. Elementen die jullie samen een goede start geven. Een waarbij ik jullie ook adviezen geef om thuis mee aan de slag te gaan.  
Kortom: je gaat meteen van start met “Genieten samen met je hond!”
 
 

De puppy cursus

Je pup is van harte welkom na die eerste snuffel week
in zijn nieuwe thuis.
Als de 2e enting of een bewijs van voldoende antistoffen,
via een titerbepaling er is, kan de pup mee doen aan de cursus.
De puppy cursus bestaat uit 10 groepslessen van 1 uur.
Het maximaal aantal deelnemers is 6.
De lessen vinden plaats op de zaterdagochtend .We gebruiken een vast locatie voor eerste paar lessen in Drunen.
Daarna gaan we naar wisselende locaties
(bos, duin, dorp,manege en meer) in de omstreek van Drunen,
om zo de pup te laten wennen aan verschillende situaties.
De groepscursus kost € 110,00 voor de 10 lessen.
Maar het is ook mogelijk om een privé puppycursus te volgen.De individuele puppycursus bestaat uit 4 lessen van 1 uur.
Op afspraak wordt dan bepaald waar en wanneer de lessen zijn.
De individuele cursus kost € 120,00 voor 3 lessen.
Of € 190,00 voor 5 lessen
Graag zie ik u samen met je pup op een cursus.
Aanmelden is mogelijk, telefonisch of via het contactformulier.

Gedragstherapie

Genieten samen met je hond… dat is toch wat we willen.
Maar wat als dat even niet lukt? Wat als de hond gedrag vertoont dat het genieten verstoort?
Denk aan:
• blaffen als je van huis bent
• spullen die worden gesloopt
• piepen en nerveus rondlopen
• trekken aan de lijn of blaffen naar andere honden, fietsen, joggers of auto’s
• angstig gedrag als trillen en hijgen of de confrontatie met een andere hond aangaan
Als de hond gedrag vertoont dat dat door jou of je omgeving als problematisch wordt ervaren is het belangrijk te achterhalen wat er aan de hand.
Ik help je daar graag bij. Hoe eerder je me in zo’n situatie contact, hoe beter en sneller je dat gedrag weer in goede banen kunt leiden.
Samen met jou kan ik komen tot de oorzaak waarom je hond zich zo gedraagt. Aan de hand van een vragenlijst en een gesprek waarbij ik het gedrag van de hond kan zien. Het kan zijn dat we met wat simpele oefening en opdrachten het gedrag een goede wending kunnen geven. Maar het kan ook zijn dat er wat meer individuele begeleiding voor nodig is waarbij een privé les meer voor de hand ligt.
Hoe dan ook, voor ieder gedrag is een oplossing
het gedrag om (te buigen of te managen). Een oplossing zodat jullie samen weer kunnen genieten.
 
 

(

Wat kun je verwachten?

Het consult (circa 2 uur) n.a.v. van een uitgebreide vragenlijst,
beoordeling gedrag, bespreken van oorzaak, komen tot een diagnose
en het bespreken van behandelplan.

€ 90,00

Mijn voorkeur gaat dan uit om samen met u en uw hond aan de slag
te gaan met de adviezen in privé lessen. Waarbij de oefeningen en adviezen ook schriftelijk worden gegeven. Het aantal lessen bepalen we
samen.

Per les € 40,00

Als u de voorkeur geeft aan een compleet verslag met behandelplan in plaats van een privé les(sen) kan dat ook, hiervoor worden dan aanvullende kosten berekend.

€ 45,00

Indien nodig of gewenst kan contact opgenomen worden met de dierenarts.

Als u een verzekering heeft voor de hond, worden de kosten afhankelijk van uw polis, vergoed.

 

Reiskosten tot 10km om Drunen inbegrepen ,daarboven 0.25  per km

Privé les

Eén op één aan de slag met je hond

In sommige situaties kan er een voorkeur zijn om voor privé lessen te kiezen. Misschien omdat je niet op vaste tijden kunt trainen. Of omdat je iets specifieks wilt trainen.
Soms is een extra focus nodig, voor de hond en/of voor jezelf.

In een privéles is er gelegenheid om extra aandacht aan specifieke vragen te besteden, vaardigheden te oefenen en nog meer te concentreren op het uitlezen van het gedrag van de hond. Daardoor is het vaak al mogelijk om met een paar lessen grote vorderingen te realiseren.

Een les op maat is dan voor jullie

De privélessen zijn echt maatwerk die specifiek worden afgestemd op je wensen. Qua inhoud, locatie en tijdstip. Ze kunnen worden ingezet voor je pup, puber of volwassen hond.

Houdt er wel rekening mee dat dit – door de volledige focus – echt een stuk intensiever is, voor jezelf en voor de hond. Maar het resultaat zal er naar zijn.

Samen aan de slag met aandacht.

Privé les
Gepast aan de slag met je hond

Een optimale begeleiding
van 3 lessen € 120,00
van 5 lessen € 190,00

Een individuele privé les € 45,00

]Fijne reactie van een puppycursist bedankt 😀😍 Beste Karen, Bedankt voor de hoeveelheid info! Ik ga t eens goed doornemen( dat doen de andere gezinsleden natuurlijk ook !) Ja het is nogal wat zo’n pup…we waren al lang vergeten hoe dat ook alweer was. Inmiddels zijn we allemaal 15 jaar ouder hier en wellicht wat prikkelbaarder of vergeetachtig dat kan ook . Wij hebben een heel vrolijk hondje , erg speels ,bijterig etc…maar ik lees al van alles waar we wat mee kunnen de komende tijd. We hebben de eerste les als hartstikke goed ervaren.. Beste groet van de hond en ons i!! Doei

  1. Algemene Voorwaarden Hondenschool Genieten samen met je hond

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, diensten en activiteiten van Hondenschool Genieten samen met je hond, tenzij anders vermeld is bij de betreffende activiteit of schriftelijk overeengekomen is.

  ALGEMEEN

  1. Alle tussen Hondenschool Genieten samen met je hond en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
  2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
  3. Bij minderjarige cursisten dienen ouders en/of wettige vertegenwoordigers altijd mede aanwezig te zijn.
  4. Cursisten jonger dan 16 jaar worden niet toegestaan als begeleider van de hond, met uitzondering van de hond-kind cursus.
  5. Cursisten trainen altijd voor eigen risico bij de hondenschool. Cursisten en toeschouwers vallen altijd onder de eigen wettelijke aansprakelijkheid. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen en/of goederen worden toegebracht. De trainer en eigenaar van de hondenschool zijn in geval van verwonding of schade niet aansprakelijk. Kinderen en honden vallen (indien bij verzekering gemeld) onder de WA Verzekering van ouders en/of begeleiders. We adviseren een goede WA verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

  CURSUS

  6. De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. De vakanties worden zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
  7. De cursisten dienen altijd het gehele cursusgeld per bank of contant te voldoen vóór aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
  8. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Er kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. Ook bij gedeeltelijke deelname of eigen annulering van een cursus wordt geen restitutie verleend.
  9. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.
  10. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor administratie en al gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.
  11. De hondenschool heeft het recht een cursus te annuleren tot 48 uur voor aanvang van de cursus, indien het aantal inschrijvingen lager is dan 3. De ingeschreven cursisten zullen ingepland worden zodra het minimale aantal inschrijvingen is gehaald.
  12. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen. Afmelden kan via WhatsApp of per telefoon. Door de cursist afgemelde of gemiste lessen komen te vervallen. Er zal geen restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
  13. Indien de cursist drie lessen niet is geweest zonder berichtgeving wordt deze uitgeschreven.
  14. Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken.
  15. Houd tijdens de training voldoende afstand van de honden van andere cursisten.
  16. Honden mogen tijdens de training niet met elkaar snuffelen/spelen omdat dit de aandacht voor de baas vermindert; tenzij anders aangegeven.
  17. Meld je af voor de les, als je hond ziek is of één van de volgende symptomen heeft:
  • Diarree
  • Koorts (dat is een temperatuur boven de 39°)
  • Braken
  • Sloom zijn
  • Eet/drinkt niet of veel minder
  • Een verwonding/wond/operatie heeft gehad waardoor hij/zij het rustig aan moet doen
  Het kan zijn dat je hond een besmettelijke aandoening heeft en dat daarmee vooral jonge honden en honden met een verminderde weerstand kwetsbaarder zijn om ook besmet te worden. Omwille van het welzijn van je eigen hond en de honden van andere cursisten is het goed je hond te laten controleren door de dierenarts. Kom pas weer naar de les als je dierenarts zegt dat dit kan.
  18. Indien de trainer twijfelt over de gezondheidstoestand van de hond heeft deze het recht de hond de toegang tot de training te weigeren.
  19. Een teef die loops is, kan in overleg met de instructeur vooraf eventueel naar de les komen als de omstandigheden dit toelaten. Als het niet mogelijk is, is het verstandig om de les (zonder hond) te volgen. De geleerde oefeningen kunt u dan thuis met uw hond oefenen en de les daarna de vorderingen bespreken. We zijn niet aansprakelijk voor het missen van lessen door loopsheid van uw hond.

  GEDRAGSREGELS CURSISTEN

  20. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
  21. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden aangelijnd te zijn.
  22. De eerste les van elke cursus moet het dierenpaspoort meegebracht worden. De hond moet op basis van de algemene entingadviezen gevaccineerd worden tegen overdraagbare ziekten. Dit moet jaarlijks herhaald worden. Wanneer een hond volgens de titer procedure nog geen enting nodig heeft, moet de eigenaar een verklaring van de dierenarts meebrengen. (Wij adviseren om uw hond ook te laten inenten tegen besmettelijke kennelhoest). Op een cursusdag kunt u de hond beter niet vaccineren, omdat ze sloom kunnen worden van de vaccinatie.
  23. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist een gezinslid meebrengt naar de training. Cursist en bezoeker(s) vormen geen overlast, gedragen zich volgens de gedragsregels en volgens de aanwijzingen en instructies van de trainer(s)
  24. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de trainer u voorschrijft. (In verband met veiligheid van de cursist, de trainer en de omgeving)
  25. Het dragen van slipkettingen, prikbanden of elektronische banden is verboden.
  26. De hondenschool wil geen overlast veroorzaken voor bewoners/gebruikers in de directe omgeving. Daarom verwachten we van u: Dat u alleen parkeert op de aangegeven plaatsen. Dat u alle uitwerpselen van uw hond op of rondom het terrein van de hondenschool zelf opruimt.

  GEDRAGSBEGELEIDING

  Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Hondenschool Genieten samen met je hond. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de trainer(s). Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA verzekering met dekking voor honden wordt geadviseerd.

  KLACHTENPROCEDURE

  Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat héél graag van u. Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. We willen er ook van leren voor de toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs als u ons hierover informeert.

  Klachten en/of verbeterpunten graag z.s.m. schriftelijk melden bij Ruud Jansen, eigenaar van Hondenschool Genieten samen met je hond Postadres: Torenstraat 37; 5151 JJ Drunen
  E-mail: info@genietensamenmetjehond.nl
  Telefoonnr: 06-36160112